Szkółka narciarska dla dzieci

 • Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:30
 • Grupa może liczyć min. 4 max 8 osób.
 • W czasie trwania zajęć przewidywana jest jedna przerwa na „małe, co nieco” (napój, drożdżówka lub batonik).
 • Harmonogram i program szkolenia pozostaje w gestii Instruktora prowadzącego zajęcia.
 • Pierwszego dnia rodzic jest zobowiązany do zapłaty za szkolenie narciarskie oraz do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu.
 • Każdego dnia Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko gotowe do zajęć do godziny 9:55 oraz odebrać Je po zajęciach o godzinie 13:30.
 • Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w kask (Dz. U. z 2009 r., nr 226; poz 1809).
 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest umiejętność samodzielnego korzystania dziecka z wyciągu orczykowego.
 • Dziecko przyjęte do grupy powinno umieć samodzielnie zjechać ze stoku na małym wyciągu.
 • Pierwszy dzień zajęć jest dniem rozpoznawczym i integracyjnym grupy, w którym następuje podział na grupy ze względu na poziom zaawansowania.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania umiejętności dzieci na pierwszym przejeździe próbnym pierwszego dnia kursu – po przejeździe rozpoznawczym ma prawo zakwalifikowania lub odrzucenia uczestnika ze względu na poziom uniemożliwiający sprawne przeprowadzenie zajęć bez szkody dla innych uczestników.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu zbyt małej ilości uczestników, zbyt zróżnicowanego poziomu uczestników uniemożliwiającego przeprowadzenie szkolenia narciarskiego lub złych warunków pogodowych.
 • Jeśli nie zbierze się grupa min. 4 osób – oferujemy indywidualne szkolenie narciarskie według cennika Szkoły Narciarskiej ZAGROŃ.
 • Koszt pięciodniowego szkolenia to 450 zł. Kwotę tą należy uiścić w kasie biura szkoły w pierwszym dniu szkolenia. Nie jest ona zwracana w przypadku rezygnacji z zajęć.
 • Koszt szkolenia narciarskiego nie obejmuje kosztów przejazdu wyciągiem, dlatego każdy uczestnik powinien zakupić karnet według wskazań Instruktora.
 • Na koniec dzieci otrzymują dyplom oraz medal za ukończony kurs.
 • Rodzice lub Opiekunowie zobowiązani są poinformować Biuro Szkoły Narciarskiej lub Instruktora Prowadzącego o wszystkich przeciwwskazaniach zdrowotnych dziecka (uczuleniach, przewlekłych chorobach, ostatnio przebytych chorobach, urazach, złamaniach itp.).
 • Zapisy oraz wszystkie informacje proszę zgłaszać w Biurze Szkoły Narciarskiej lub pod numerem telefonu 796 926 857.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz za zabezpieczenie i dobre wyregulowanie sprzętu.
 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 • Uczestnicy zajęć winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie Biuro Szkoły Narciarskiej ZAGROŃ.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress