Szkoła narciarska

REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKIEJ „ZAGROŃ”

1.      Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły Narciarskiej „ZAGROŃ” jest zapoznanie się oraz akceptacja wszystkich punktów regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. Zapis na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

2.      Lekcje w Szkole Narciarskiej „Zagroń” można rezerwować osobiście, telefonicznie lub wysyłając e-mail: info@szkola-zagron.pl.

3.      Należność za lekcje zarezerwowane a nie opłacone należy uregulować najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem lekcji, w innym wypadku rezerwacja zostanie anulowana. W sytuacji, gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu.

4.      Zwrot za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem lekcji.

5.      Lekcja trwa 55 minut. Czas lekcji rozpoczyna się i kończy pod budynkiem szkoły lub w innym wcześniej ustalonym miejscu.

6.      Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za zgodą i wiedzą rodziców lub opiekunów prawnych.

7.      Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć przed szkołą narciarską lub pod stokiem w umówionym z instruktorem miejscu.

8.      Każdy uczeń na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask narciarski oraz karnet narciarski.

9.      Zgodnie z ustawą, każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.

10.  Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy klient jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy.

11.  Szkoła nie odpowiada za jakość sprzętu klienta, jak również za szkody poniesione na zdrowiu lub sprzęcie podczas trwania lekcji, spowodowane nie podporządkowaniem się do poleceń instruktora.

12.  Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych.

13.  Szkoła nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress